Management

Founders of the College

Mrs. Kesharbai Kshirsagar
Shri. Jayadattaji Kshirsagar
Dr. Bharatbhushan Kshirsagar
Founder
Architect of
Secretary
Navgan Shikshan Sanstha
Navgan Shikshan Sanstha
Navgan Shikshan Sanstha

Management Committee

1
Shri Badge Vilas Rajaram 
President
2
Shri. Pawar  Vijay Dagadu  
Vice President
3
Dr. Kshirsagar Bharatbhushan Sonajirao
Secretary
4
Shri. Pardeshi Dinesh Jagannath
Deputy Secretary
5
Sow. Pangarkar Pushpatai Shridhar
Treasure
6
Sow. Maske Laxmibai Baburao
Member
7
Sow. Joshi Prabhavati Prabhakar
Member
8
Shri. Sayed Jamil khairuddin
Member

Local Management

1
Shri. Badge Vilas Rajaram 
President
2
Dr. Kshirsagar Bharatbhushan Sonajirao
Member
3
Dr. Deepa Bharatbhushan Kshirsagar
Member
4
Dr. G. K. Mekhe
Member
5
Dr. S.D Naikwade
Member
6
Shri. K.P Kasat 
Member
7
Dr.  A.S.Hange
Member

Administration

1
Dr. D. B. Kshirsagar
President
2
Dr. A. S. Hange
Vice Principal
3
Dr. S.D. Naikwade
Vice Principal

 Internal Quality Assurance Cell : (IQAC)

1
Dr. Miss. D.B. Kshirsagar
Chair Person

Administrative Representatives

1
Dr. Hange A. S.
Vice Principal
2 Dr. Naikwade S. D. Vice Principal
3 Mr. A. L. Pawar Office Suppdt.

Teacher Reprsentatives

1
Dr. Mrs. Nuzhat Sultana
H.O.D. Home Science
2 Dr. Shelke A. N. Assist. Prof. in Zoology
3 Mrs. Gulve R. M. H.O.D. Microbiology
4 Shri. Shinde S.N. H.O.D. English
5 Mr. Pawar S.S. H.O.D. Public Administration

Management Representatives

1
Smt. P.S. Pangarkar
Treasures (NSSR’s) Beed
2 Shri. D.J. Pardesi Member (NSSR’s) Beed

Local Governing Nominee

1
Shri. Dr. G. K. Mekhe
(NSSR’s) Beed
2 Shri Badge Vilas Rajaram (NSSR’s) Beed

Member cum Secretary Coordinator

1
Dr. S. V. Kshirsagar
H.O.D Of Physics