Management

Founders of the College

Mrs. Kesharbai Kshirsagar
Shri. Jayadattaji Kshirsagar
Dr. Bharatbhushan Kshirsagar
Founder
Architect of
Secretary
Navgan Shikshan Sanstha
Navgan Shikshan Sanstha
Navgan Shikshan Sanstha

Management Committee

 1.  

Shri. Badge Vilas Rajram

President

 1.  

Shri. Pawar Vijay Dagdu

Vice President

 1.  

Dr. Kshirsagar Bhartbhushan Sonajirao

Secretary

 1.  

Shri. Pardeshi Dinesh Jaganath

Deputy Secretary

 1.  

Sow. Pangarkar Pushpatai Shridhar

Treasurer

 1.  

Shri. Pawar Rajendra Bhagwan

Member

 1.  

Smt. Adv. Mhaske Vandana Gautam

Member

 1.  

Sow. Joshi Prabhavati Prabhakar

Member

 1.  

Shri. Sayyad Jamil Khairuddin

Member

Local Management

 1.  

Shri. Badge Vilas Rajaram

President

 1.  

Dr. Kshirsagar Bharatbhushan Sonajirao

Member

 1.  

Dr. Mrs. Kshirsagar Deepa Bharatbhushan

Secretary

 1.  

Dr. Mekhe G.K.

Member

 1.  

Shri. Kasat K.P.

Member

 1.  

Dr. Hange A.S.

Member

Administration

1
Dr. D. B. Kshirsagar
President
2
Dr. A. S. Hange
Vice Principal
3
Dr. Mohd. Shaker
P.G. Director